Links

Kajakkort Odsherred www.odsherred.kajakkort.dk
DGI Kano & Kajak DGI Kano og Kajak
FK Odsherred Kajak Klub http://www.okkk.dk
Dansk Kano og Kajak Forbund http://www.kano-kajak.dk/index.asp
Havkajakroerne
http://havkajakroerne.dk/
Naturstyrelsens ”Ud i naturen” http://udinaturen.naturstyrelsen.dk/UdINaturen/
Kajakorientering – Kbh.´s havn http://www.findveji.dk/projects/6103
DGI’s ”Vores Puls” http://vorespuls.dk/sektion/kajak
Havkajaksamrådet http://www.havkajaksamraadet.dk/
Sikkerhed under sejlads http://www.sejlsikkert.dk/
Søfartsstyrelsen http://www.sofart.dk/Sider/Forside.aspx