Klubturer i 2019

Kajakture for 2019 i Havnsø Kajakklub.

Turregler er i henhold til vedtægter på Havnsø Kajakklubs hjemmeside.

For alle ture er mødetid på Havnsø Havn kl. 08.30 – pakning af kajakgrej, og derefter afgang.

Turleder kan være: Folmer, Ernst, John eller Frey.

Fredagsture:

26.04.2019 Halleby Å – IPP1 kan også deltage

24.05.2019 Høve Strand – Havnsø

21.06.2019 Sorø Sø – IPP1 kan også deltage

02.08.2019 Esrum Sø

Søndagsture:

05.05.2019 Gavnø rundt

16.06.2019 Sejerø rundt – ro hele vejen over eller tag færgen over

23.06.2019 Sankt Hans aften – aftenroning med lys

30.06.2019 Orø rundt

21.07.2019 Roskilde Fjord – afgang fra Gershøj

25.08.2019 Storebælt – en tur under broen

31.08.2019 København – sammen med HAVKAF (bem. lørdag)

08.09.2019 Lammefjorden rundt – afgang fra Audebo

15.09.2019 HAVTRÆF sammen med HAVKAF

Weekendtur med overnatning.

12.-14.07.2019 Møn (afgang sidst på eftermiddagen)
15.-18.08.2019 Järnavik, Sverige (afgang om formiddagen)

 Du skal tilmelde dig til:

John på tlf. eller SMS – 4055 0733 eller

Kirsten SMS – 2420 4770 eller kijo53@hotmail.com

Tilmelding skal være foretaget senest 7 dage før.

 For overnatningsture er tilmeldingsfrist længere.

Kørsel: Der betales kr. 50,- pr. person pr. tur, hvis man ønsker samkørsel samt transport af kajak.

 

På turudvalgets vegne:

John, Frey og Kirsten.