Klubturer i 2018

Kajakture for 2018 i Havnsø Kajakklub.

Turregler er i henhold til vedtægter på Havnsø Kajakklubs hjemmeside.

For alle ture er mødetid på Havnsø Havn kl. 08.30 – pakning af kajakgrej, og derefter afgang.

Turleder kan være: Folmer, Ernst, John eller Frey.

Fredagsture:

Fredag d. 23.03.2018 Tissø – Halleby Å og en tur på selve Tissø.

Ca. 16 km – hjemkomst ca. kl. 16.30.

Fredag d. 25.05.2018 Høve Strand Camping – Ordrup Næs – Havnsø.

Ca. 23. km – hjemkomst ca. kl. 16.00.

Fredag d. 01.06.2018 Holbæk – Kirsebærholmen – Ejby Ådal – Munkholm Broen.

Der krydses over dybt farvand.

Ca. 16 – 18 km – hjemkomst ca. kl. 18.00.

Fredag d. 15.06.2018 Aftentur Nekselø rundt med afgang kl. 20.00

Husk at tage 2 hvide lys med eller en lyskæde.

Fredag d. 13.07.2018 Roskilde Fjord. Gershøj Havnevej – ud i fjorden og retur.

Der krydses over dybt farvand. Husk badetøj.

Ca. 18 – 20 km – hjemkomst ca. kl. 18.30.

Søndagsture:

Søndag d. 22.04.2018 Københavns Havn rundt.

Isætning fra Islands Brygge Kajakklub. Hjemkørsel kl. 15.00 – hjemkomst ca. kl. 17.30.

Søndag d. 06.05.2018 Røsnæs Havn – Kalundborg eller omvendt.

Ca. 18 – 20 km – hjemkomst ca. kl. 18.00.

Søndag d. 17.06.2018 Sejerø rundt. Ca. 26 km.

Vi tager færgen over og hjem. Tider kommer, når aktuel sejlplan foreligger.

Vi deles om udgifterne.

Hvis nogle vil ro til/fra Sejerø er det selvfølgelig helt OK.

Søndag d. 19.08.2018 Lumsås – Gniben.

Isætning P – plads Dyrehøjstrandvej, 4500 Nykøbing S.

Ca. 19 km – hjemkomst ca. kl. 18.00.

Weekendtur med overnatning.

Lørdag/søndag d. 04.- 05.08.2018 Rørvig – Kongsøre – Holbæk.

 Der krydses over dybt farvand. Yderligere oplysninger kommer senere.

 

Der arbejdes på en tur – Orø rundt i samarbejde med HAVKAF.

Yderligere oplysninger kommer senere.

 

Tilmelding til ture foretages til:

John på tlf. eller SMS – 4055 0733 eller

Kirsten SMS – 2420 4770 eller kijo53@hotmail.com

 

Tilmelding skal være foretaget senest 3 dage før.

 

Kørsel: Der betales kr. 50,- pr. person pr. tur, hvis man ønsker samkørsel samt transport af kajak.

 

På turudvalgets vegne:

John, Frey, Sigrid og Kirsten.